• Language

 • Tack för din överklagan

  Vi har mottagit er överklagan och ärendet kommer att läggas ”vilande”. Under tiden ärendet handläggs behöver du inte betala kontrollavgiften.

  Ni kommer att erhålla ett brevsvar ifrån vår kundservice.

  De bestridanden som inkommer besvaras i tur och ordning vart efter de kommer in.
  Handläggningstiden är upp till två veckor.
  (under sommarmånaderna upp till fyra veckor)

  Observera att det inte går att svara på detta mejl.

  Parkingsservice Svenska AB