• Language

 • Linjemålning

  I bland så behöver parkeringsytorna fräschas upp. Det blir efterhand svårt att se var tex linjerna går för parkeringsytorna.

  Det kan behöva göras en ommålning.

  För detta ändamål har vi en egen maskinpark och medarbetare som är utbildade för att måla upp parkeringsytor.

  Kontakta gärna vår försäljningsavdelning för mer info.

  Tel 0771-77 11 00

  E-post: (forsaljning@pservice.se)