• Language

  • Skyltning

    Korrekt och juridiskt hållbar skyltning är viktig för alla. Skyltning utförs av våra, inom sitt specifika område, välutbildade medarbetare.

    I samråd med uppdragsgivaren kommer vi fram till en fungerande lösning för varje enskild parkering.

    Det är dock alltid markägaren som avgör slutlig utformning av områdets regler.

    Grundläggande regler och betydelse av skyltning finns att ta del av på transportstyrelsens hemsida. Läs mer här.