• Language

 • Kontrollavgift

  Information om kontrollavgiften

  Du får en kontrollavgift om fordonet står uppställt i strid mot gällande parkeringsbestämmelser (Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, SFS 1984:318).

  Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse.

  Betalning av kontrollavgiften skall ske inom 8 dagar från utskriftsdatum och betalas till Bg 5012-7042.

  Betalning från utlandet:
  SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
  Bic: ESSESESS
  Iban: SE2250000000053541105003

  Följ anvisningarna på kontrollavgiften och ange alltid ärendenummer vid betalning. (= OCR nummer)
  Om du inte har betalat kontrollavgiften får du en påminnelse.

  Påminnelsen ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.

  Om inte heller påminnelsen leder till betalning överlämnas ärendet för inkassoåtgärd till Profina Inkasso. Då tillkommer en lagstadgad avgift om 180 kronor.