• Language

 • Parkeringstillstånd

  Ibland behöver vissa aktörer få tillstånd att uppehålla sig på parkeringsytor utan att betala för dessa. För att underlätta för såväl för vår kunder som för oss är det lättast att utfärda tillstånd.

  Dessa kan vara såväl tryckta som digitala.

  Kontakta gärna vår Kundservice för mer info.

  Tel 0771-77 11 00

  E-post: (info@pservice.se)