• Language

  • Bortforsling av fordon

    Ibland händer det tyvärr att fordon blir ståendes på parkeringsytorna utan att någon tar hand om dessa. I enlighet med ”lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129)”, tillsammans med berörd kommun ser vi till att fordon bortforslas.