• Language

 • Parkering

  Vi tillhandahåller i första hand parkeringsövervakning av privat tomtmark i Stockholms län, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland

  ”Parkering definieras av trafikförordningen som att stanna ett fordon av varje annan orsak än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det”

  De områden vi fått i uppdrag att bevaka markeras med en så kallad entreprenörsskylt vid infarten till parkeringsområdet.  

  Där finns uppgifter om både för området gällande parkeringsregler samt kontaktuppgifter till bevakningsföretaget.

  Grundläggande regler för parkering finns att ta del av på transportstyrelsens hemsida. Läs mer här.